دکتر ژیلا غفوریان
Search
Close this search box.

بایگانی ناباروری

درمان نازایی
ناباروری

درمان ناباروری در کرج

اگر زوجی به مدت یکسال علیرغم داشتن رابطه جنسی منظم و بدون استفاده از وسایل پیشگیری، باردار نشده باشد، را نابارور گویند. جالب است بدانید